Wat is Integratieve Kindertherapie?

Integratieve KinderCoaching, -Counseling en -therapie hebben als doel om grip te krijgen en van daaruit te groeien. Het kind wordt geholpen hoe het zichzelf kan helpen. Soms is coaching genoeg als er problemen zijn die vooral in de buitenwereld plaatsvinden, zoals scheiden, pesten of overlijden. Het kind leert dan hoe het anders kan omgaan met situaties in die buitenwereld.

Als er innerlijke conflicten zijn, kan counseling helpen. In sommige gevallen, zoals bij dissociatie, is therapie nodig. Ik begeleid het kind om dat, wat naar is, op te lossen en te integreren, zodat het prettige, wat achter de vervelende gevoelens zit, vrijkomt en je kind openstaat nieuwe ervaringen te integreren in zijn of haar leven.

'Het kind weet het, kan het en doet het’

De integratieve zienswijze gaat uit van het principe: het kind weet het, kan het en doet het. De aanname dat je kind weet wat het probleem is, is gebaseerd op het innerlijk vermogen tot heling en groei waar ieder mens over beschikt. Je kind wordt begeleid in het proces naar geluk op de manier die bij jouw kind past. Je kind integreert (tijdens deze positieve verandering) nieuwe vaardigheden, gevoelens en mogelijkheden.

'Een kind is niet een zaak die we moeten vormen, maar een mens die zichzelf moet ontwikkelen 
- Janusz Korczak