Voor ouders

Zeg nou zelf, als ouder wil je toch niets liever dan dat je kind lekker mee hobbelt? Het kind maakt deel uit van jezelf, het is je eigen vlees en bloed. Als je kind straalt, straal je als ouder. Omgekeerd is ook het geval: een onzeker kind kan een ouder onzeker maken. 

Wilskracht begrijpt dat het als ouder pijn doet als je kind niet gehoord of niet gezien wordt. Je houdt van je kind en om die reden kun je er moeite mee hebben wanneer je kind iets dwars zit. Logisch. Angst, gemis, problemen of onzekerheid mogen er zijn. Maar ze hoeven het leven van je kind niet te beheersen.

Ik wil er graag voor je zijn en zie het als mijn passie kind en ouder te ondersteunen. Samen kunnen we werken aan minder zorgen en meer zekerheden. Je rol als ouder is daarbij onmisbaar. Wilskracht neemt de tijd en werkt op basis van wederzijds vertrouwen. Dit om de relatie ouder-kind op te krikken. Als ouder draag je bij aan een positieve verandering van het kind dat morgen weer mee hobbelt. 


'Kijk eerst wat je zelf kunt, 
voordat je begint de rechten en plichten van kinderen af te bakenen 

- Janusz Korczak