Goed dat je zelf de eerste stap hebt gezet!

Wilskracht biedt kinderen, jongeren en ouders passende hulp. Heb je een vraag over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van je kind? Dan ben je nu aan het goede adres.

De hulp die ik bied, varieert van het aanleren van sociale vaardigheden tot het leren omgaan met gevoelens. Wat de hulpvraag ook is, ik ben je steuntje in de rug en help je graag verder.

Vallen en opstaan

Opgroeien en opvoeden gaat met vallen en opstaan. Als je opgroeit, kun je angstig zijn, geplaagd worden, moeite hebben met het uiten van emoties, iemand verliezen of je onzeker voelen. Vervelend wordt het pas echt als je als kind of jongere last ervaart. Deze last kan een kind of jongere nu en later in de weg staan.

Als ouder probeer je zorgen te bespreken en tot een oplossing te komen. Soms lukt dat niet helemaal. Dan blijft een kind bepaald gedrag vertonen. Als ouder kun je ook onzeker zijn over de aanpak en wil je ondersteund worden.

Ontwikkeling en groei centraal

Daarom is er voor kinderen, jongeren en hun ouders Wilskracht. Werken vanuit het vertrouwen, de wil en de kracht van het kind of de jongere staan bij mij voorop. Ontwikkeling en groei staan centraal.

Ik bied serieus aandacht, ben open en behulpzaam, straal rust en vertrouwen uit, ben jong en sta dicht bij de belevingswereld van jongeren. Dit alles draagt bij aan een veilige en vertrouwde omgeving. Daarin laat ik je kind kwaliteiten ontdekken en inzicht krijgen in zijn of haar gedrag.

Wilskracht leert je ook omgaan met bepaalde emoties, zoals angst, boosheid of verdriet. Mijn doel is kinderen en jongeren laten ervaren dat zij na enkele sessies steviger in hun schoenen staan.

De juiste doelen

Ik werk samen met kinderen, jongeren en hun ouders om doelen te bereiken. Meestal werk ik één op één  met het kind, uiteraard in een veilig klimaat. Dit brengt vaak mooie ervaringen en resultaten met zich mee. Om de juiste doelen te bereiken, kan een beroep op ouders worden gedaan.

Met wilskracht zetten we stappen in de juiste richting.